Begeleiding na Opname

In het kader van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de opdracht voor de gemeenten om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Verzorgingshuizen sluiten en indicaties voor verpleeginrichtingen worden strenger.

Dat betekent ook dat oudere patiënten meer dan voorheen na een opname in het ziekenhuis weer in de thuissituatie terugkomen. De praktijk leert dat met name kwetsbare ouderen (70+) na de opname van slag zijn en een periode nodig hebben om weer in hun normale doen te geraken.

Extra begeleiding patiënten 70+  na ontslag uit ’t Lange Land Ziekenhuis of Zorgpension
U wordt ontslagen uit ’t Lange Land Ziekenhuis of Zorgpension en gaat naar huis. U wilt zo snel mogelijk de draad oppakken en weer in uw normale doen komen. Maar u ziet er best wel tegen op en wilt graag een steuntje in de rug.
In dat geval kunt u gedurende maximaal 8 weken een beroep doen op extra begeleiding.

De bedoeling is dat na een intake en kennismaking één of twee vrijwilligers van de Unie Van Vrijwilligers Zoetermeer u thuis bezoeken en u helpen om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan.

Wat doen de vrijwilligers?
Naast het bieden van een luisterend oor, gaan vrijwilligers zoveel mogelijk samen met u activiteiten ondernemen, waar u in het begin nog moeite mee heeft, zoals een stukje wandelen, boodschappen doen, een kleine huishoudelijke activiteit etc. Het gaat er dus vooral om dat u samen iets doet en dat u het na een aantal weken weer zelf kunt.

Wat zijn de vrijwilligers niet?
De vrijwilligers zijn geen verplegenden of verzorgenden en ook geen huishoudelijke hulp! Ook mogen ze geen financiële handelingen voor u verrichten, zoals pinnen. Wel kunnen ze problemen signaleren en in overleg met u een onafhankelijke wijkverpleegkundige van Plicare inschakelen. Deze zal dan uw behoefte aan zorg en ondersteuning onderzoeken en zo nodig acties in gang zetten om die te realiseren.

Gemiddeld komen de vrijwilligers twee keer per week anderhalf tot twee uur bij u thuis. Zij leggen hun bezoeken en activiteiten vast in een schrift dat voor u, uw familie en eventuele andere zorgverleners is in te zien.

Aanmelding
Als u gebruik wilt maken van de extra ondersteuning door UVV-vrijwilligers vult u dan het aanmeldingsformulier in. Naast uw contactgegevens kunt u daarop ook aangeven waarin u graag thuis ondersteund wil worden. U kunt ook bellen naar 079-2040807.

Vacatures
Voor dit project zoeken we nog naar een flink aantal vrijwilligers voor dit project. Heb je belangstelling, neem dan svp contact met ons op.