Huiskamer Kwetsbare ouderen

Het aanbieden van activiteiten aan ouderen, zoals (voor)lezen, spelletjes doen, samen koffiedrinken e.d. In 2017 is de huiskamer uitgerust met een z.g. tovertafel: een digitale projectie op de tafel waarbij gekozen kan worden uit spelletjes, een aquarium, balspellen. Bedoeling is om de ouderen in beweging te krijgen en/of afleiding te bezorgen met bewegende beelden.
In 2017 bleef het project redelijk lopen hoewel er toch weer enkele vrijwilligers zijn afgehaakt vanwege onvrede over de gang van zaken rond het proces van aanbod van patiënten door het verpleegkundig personeel.De vrijdagochtend blijft een probleem door een andere oorzaak: veel mensen worden ontslagen en er vinden in principe op die dag geen nieuwe opnames plaats.