Patiëntenvervoer HagaZiekenhuis Zoetermeer

Dit is een nieuwe functie en op 21 november van start gegaan. De vrijwilligers begeleiden samen met een verpleegkundige patiënten naar de OK en/of Radiologie. Ook verrichten zij eenvoudige klusjes op de verpleegafdeling.