Jaarverslagen

Hier kunt u altijd de laatste jaarverslagen van UVV Zoetermeer terugvinden:

2017
Ook in 2017 zijn we als UVV weer op tal van terreinen actief geweest en hebben onze vrijwilligers met veel inbreng hun vrijwilligerswerk verricht. Zij hebben niet alleen veel eigen tijd geïnvesteerd, maar vaak ook hun nek uitgestoken. Met veel passie en persoonlijke aandacht voor cliënten is een belangrijke bijdrage geleverd aan zorg en welzijn van veelal kwetsbare medebewoners van onze stad. Die geweldige inzet van al die vrijwilligers samen met de activiteiten van het bestuur maken dat we als UVV meer op de kaart zijn komen staan en breed waardering oogsten voor wat we doen. 

2018
Ook het afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers weer op uiteenlopende plekken binnen de stad hun vrijwilligerswerk verricht. Dat gebeurt met veel compassie en een luisterend oor en waar mogelijk en nodig wordt aan cliënten naast een helpende hand een stukje gezelligheid geboden of wordt hen een hart onder de riem gestoken.

Daarmee wordt een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan zorg en welzijn van veelal kwetsbare medebewoners in onze stad. Die geweldige inzet van al onze vrijwilligers maakt dat de UVV een gewaardeerde niet weg te denken vrijwilligersorganisatie binnen Zoetermeer is. Daar mogen alle UVV-ers dan ook bijzonder trots op zijn.