Gastvrouwen in de centrale hal RHOC

De gastvrouwen vervullen het volgende takenpakket:

  • Welkom heten van alle bezoekers die het RHOC binnenlopen
  • Bezoekers de weg wijzen
  • Bij het ontstaan van een wachtrij bij de ontvangst- en registratiebalie aanbieden van een zitplaats en mee in de gaten houden van de voortgang van de positie in de wachtrij
  • Op orde houden van het atrium/wachtgebied
  • Brengen van bestelde consumpties
  • Vragen/zorgen betreft wacht-/uitlooptijden signaleren, doorgeven, navragen en beantwoorden.
  • Hulp en ondersteuning bieden bij het digitaal invullen van vragenlijsten
  • Op verzoek helpen bij het bekend worden met zorg app zoals bijvoorbeeld het patiëntenportaal en een patiënt journey app