Gastvrouwen

Als gastvrouw op de afdelingen (met uitzondering van de kraam- en kinderafdeling) vangen onze vrijwilligers patiënten op na hun opname. Zij zorgen voor de bloemen en het fruit van patiënten en maken een praatje . Zij hebben ook de taak om patiënten die lid zijn van de Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’, na opname bloemen te bezorgen en ’s morgens de krant te brengen.
Het bestaansrecht van deze taken komt steeds meer onder druk te staan: patiënten verblijven steeds korter in het ziekenhuis waarmee de activiteiten van de gastvrouwen ook afnemen.