Jaarverslag 2023

De tijd is aangebroken voor het jaarverslag van 2023. Ook dit jaar bieden wij ons jaarverslag in digitale vorm aan. Wij leiden je door het jaar heen aan de hand van verslagen die de gang van zaken in onze diverse projecten belichten, die een aantal bestuurlijke ontwikkelingen beschrijven en die de financiële gang van zaken in onze stichting weergeven.

Inhoud